Zomersluiting Jozefkerk

Een aantal weken geleden hebben wij u geïnformeerd over de door de Algemene Kerkenraad (AK) vastgestelde zomerdienstregeling, waaronder ook de uitkomsten van de gehouden peiling.

De wijkkerkenraad heeft u op de hoogte gesteld van het feit dat hij de besluitvorming van de AK zal volgen, maar dat dit onderwerp nogmaals zal worden aangekaart door onze afgevaardigden in de AK-vergadering. De AK heeft in zijn vergadering van 27 mei jl. benadrukt dat de vastgestelde zomerdienstregeling niet gewijzigd zal worden.

De wijkkerkenraad heeft besloten om zich hierbij neer te leggen, ondanks dat de wijkkerkenraad een andere visie heeft op de sluiting van de Jozefkerk en de uitkomst van de gehouden peiling. Dit gelet op het proces richting één Protestantse Gemeente per januari 2025 en omwille van de onderlinge verhoudingen binnen de Protestantse Gemeente Assen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de scriba.

Joachim Martijn, voorzitter kerkenraad

Ga naar de inhoud