Vrije collecte van zondag 28 april 2024

De vrije collecte

De vrije collecte van deze zondag is bestemd voor stichting Present in Assen. Deze stichting maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen zijn ze “Present” in de buurt. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van!

Hun missie is een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Hun visie is een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Door hen financieel te ondersteunen door middel van collecties wordt het mogelijk gemaakt dat de stichting Present hun werk kan blijven doen. Ze bereiken samen meer mensen, organiseren projecten waarbij mensen echt geholpen worden én elkaar ontmoeten.

U kunt op IBAN nummer: NL48RABO 0125820801 t.n.v. stichting Present Assen rechtstreeks geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook via de scipio-app op zondag 28 april.

Na de dienst wordt er een presentatie geven, zeker de moeite waard om te horen!

Van harte aanbevolen!

De diaconie.


“Hemel en Aarde”….

Hemelvaart, de 40ste dag op de kalender, na Pasen, de dag na de opstanding van Jezus uit de dood. Als Jezus is opgestaan, komt Zijn licht weer in ons midden.

Lees verder »
Ga naar de inhoud