Vrije collecte Stichting “Open Huis”

De vrije collecte is voor stichting “Open Huis” dat ruim 30 jaar geleden is opgericht door zes kerken samen, de stichting Open Huis van de Kerken te Assen.

“De stichting heeft ten doel: het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, verleend vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.”
De samenleving verandert steeds en ook het Open Huis probeert daar op een of andere wijze in mee te gaan. Het aantal dak- en thuislozen is in de afgelopen jaren toegenomen. Het is teleurstellend dat dit in een rijk land als Nederland  voorkomt. Dat mensen op een of andere manier niet mee kunnen komen in onze samenleving is triest en noopt tot maatregelen. 

Daarom is uw hulp ook van harte welkom. U kunt op rekeningnummer: IBAN NL73INGB 0000 3312 22  t.n.v. Stichting Open Huis van de kerken rechtstreeks geld overmaken. Of de collecte/scipio-app in de dienst van zondag 7 januari 2024.

Van harte aanbevolen!
De diaconie

Ga naar de inhoud