Voedselbank

In 2005 is de Stichting Voedselbank Midden-Drenthe opgericht. Zij wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling voor zover dat betrekking heeft op gemeente Aa en Hunze, gemeente Assen en gemeente Midden-Drenthe. De gehele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers en is voor haar bestaan sterk afhankelijk van donaties, subsidies, giften en inbreng van particulieren. De Jozefkerk levert een bijdrage door iedere derde zondag van de maand voedsel in te zamelen.

Voor het jaar, 2024, zijn de data vastgesteld voor de inzameling van goederen, in de Jozefkerk, bestemd voor de voedselbank in Assen. 

Het betreft de volgende data:

21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december.

Fijn als u en jij weer meewerkt en goederen in wilt zamelen. Geeft u er de voorkeur aan om een financiële gift te doen? Ook die is welkom.

Alvast dank namens de voedselbank.

“Hemel en Aarde”….

Hemelvaart, de 40ste dag op de kalender, na Pasen, de dag na de opstanding van Jezus uit de dood. Als Jezus is opgestaan, komt Zijn licht weer in ons midden.

Lees verder »
Ga naar de inhoud