Verslag Gemeentebijeenkomsten gehouden op 29 februari jl.

De wijkkerkenraad had een ieder op 29 februari jl. binnen de wijkgemeente uitgenodigd voor een gemeenteberaad in de Jozefkerk. Deze bijeenkomsten hadden tot doel om met elkaar in gesprek te gaan over de genomen besluiten binnen de Algemene Kerkenraad (AK) en het gewijzigde besluit van de wijkkerkenraad zelf. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht en vonden plaats in een goede sfeer. Inmiddels is er een beknopt verslag van het gemeenteberaad opgesteld, dat u in bijgevoegde link kunt benaderen. Ook zijn beide presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gebruikt door deze link te benaderen. Dit zal niet het laatste gemeenteberaad zijn dat dit jaar is gehouden, gezien de ontwikkelingen binnen onze Protestantse Kerk in Assen. De wijkkerkenraad zal u op de hoogte houden van wat er allemaal gaande is in de gemeente.

Scriba wijkkerkenraad

 

Downloads/bestanden:

Presentatie 29022024 Gemeenteberaad

Beknopt verslag Gemeenteberaad wijkgemeente Jozefkerk d.d. 29-2-2024

 

Ga naar de inhoud