Vanuit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad kwam afgelopen woensdagavond extra bijeen om de beide besluiten van de Algemene Kerkenraad (AK) met elkaar te bespreken (zie hiervoor het bericht van de voorzitter van de AK). Uit deze vergadering geven we het volgende aan u door:

  1. De wijkkerkenraad is blij met het besluit van de AK om de Jozefkerk te behouden voor de Protestantse Gemeente in Assen. Dat dit gebouw dan nog meer een plaats gaat worden waar alle geloofskleuren binnen de Protestantse Gemeente samenkomen, is daarvan een logisch gevolg. Binnen de kerkenraad is daarnaast ook aandacht gevraagd voor de pijn die de beide andere wijkgemeenten zullen doormaken, nu zij hun ‘eigen’ kerkgebouw zullen gaan verliezen.
  2. Het andere besluit van de AK betekent een nieuwe organisatie structuur voor de Protestantse Kerk in Assen. De huidige wijken en wijkkerkenraden zullen in deze nieuwe structuur worden opgeheven en worden vervangen door één kerkenraad. Hierbij zullen de diverse geloofsuitingen binnen de gemeente worden geborgd binnen werkgroepen. Het mandaat dat de kerkenraad aan de werkgroep geeft, is daarbij bepalend voor de ruimte die de betreffende geloofsuiting heeft, om haar eigen besluiten te kunnen nemen om daarmee invulling te geven aan haar wijze van geloofsbeleving. De wijkkerkenraad staat in principe positief tegenover dit besluit, maar de gevolgen van dit besluit voor haar eigen voorgenomen besluit moet nog wel geformuleerd worden. Dat zal de komende dagen gaan gebeuren. En hierover wil zij graag uw mening horen. Daarom wordt er een gemeenteberaad gepland op donderdag 29 februari as. zowel in de namiddag als in de avond. Houdt u deze datum dus vrij in uw agenda.
  3. En tenslotte is de wijkkerkenraad verheugd, dat diaken Natasha Bouwmeester ook de wijken 8, 9 en 9z (Oud Zuid, Zuidhaege en Anholt) voor haar rekening wil nemen.

René de Vries, scriba

Ga naar de inhoud