Pinkstercollecte 2024

Nieuw dit jaar: De paascollecte is verhuisd naar de pinkstercollecte. De traditionele paascollecte, die van groot belang is voor de inkomsten van de kerk, is doorgeschoven naar de periode rond Pinksteren. De reden hiervoor? De geldwervingsactie ’Wat geeft het’ van onze diaconie, die gepland stond rond Pasen.

Vanaf 1 januari 2025 vormen we als PKA één gemeente en vieren we de kerkdiensten in één kerkgebouw. Dit betekent een grote verhuizing naar één kerkgebouw, een nieuw huis van de gemeente, een huis van God. We willen ervoor zorgen dat het een thuis is voor eenieder.
Verhuizen is een moment van goed kijken: wat nemen we mee. En hebben we nog iets nieuws nodig om er samen dat nieuwe thuis van te maken?

Wij vragen u of u een bijdrage wilt geven voor de verhuiskosten. Zodat we ons op 1 januari 2025 allemaal thuis voelen in het ene kerkgebouw van de PKA, de Jozefkerk.

Helpt u ook mee?

Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR-reader, onderaan de pagina.

Betaling via iDEAL kan ook, met gebruikmaking van onderstaande gegevens:

Rekeningnummer: NL 22 RABO 0373 7157 30

Betalingskenmerk: 9100 1288 7807 0524

Heeft u vragen over de wijze van betalen? Neem dan contact op met de medewerkers van het Kerkelijk Bureau.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Thijs Zwiers
secretaris/waarnemend penningmeester

Ga naar de inhoud