Pastoraat

Het begrip pastoraat verwijst simpelweg naar: omzien naar elkaar. Het vormt een essentiële taak binnen de kerk en is de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Het onderling zorgen voor elkaar ligt aan de basis van een geloofsgemeenschap waarin vertrouwen en onderlinge steun centraal staan. Ook binnen de wijkgemeente Jozefkerk hechten we veel waarde aan onderling pastoraat. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de gemeente, zowel in vreugde als in verdriet. In de zondagsbrief vermelden we namen van zieken, zodat er voor hen gebeden kan worden en gemeenteleden met hen kunnen meeleven. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokkenen. Aanmelden hiervoor kan via het onderstaand e-mailadres.
Omdat we momenteel binnen de wijkgemeente Jozefkerk geen predikant hebben die pastorale zorg verleent, hebben we binnen de wijkgemeente een pastoraal team beschikbaar. Dat kan waardevolle gesprekken opleveren, zoals in de afgelopen jaren door meerdere mensen is ervaren. Het (pastorale) werkgebied van de Jozefkerk is verdeeld in geografische eenheden, waarbinnen ambtsdragers en wijkcontactpersonen zich inzetten om het kerkelijk leven op velerlei gebied te stimuleren. De indeling van deze wijkteams kunt u vinden in ons wijkboekje
Heeft u behoefte aan een gesprek, samen bidden of een stukje lezen ter bemoediging?
Stuur dan een e-mail dan naar pastoraat@jozefkerk-assen.nl of bel Grietje van Selst; 06-37473766.
Ga naar de inhoud