Opleiden van kansarme jongeren in Colombia

De diaconale collecte is vanochtend voor het opleiden van kansarme jongeren in Colombia.
Vorig jaar besteedden we in Assen al uitgebreid aandacht aan Colombia, maar Kerk in Actie probeert de projecten waarbij ze namens ons allemaal betrokken is gewoonlijk langere tijd te steunen.

Meerjarige ondersteuning geeft initiatieven een betere kans zich te ontwikkelen en ter plaatse echt
het verschil te maken.

Van harte aanbevolen dus.

Ga naar de inhoud