Open Huis

Het ’Open Huis’ gaat uit van de Stichting voor Interkerkelijk Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk. Het wil een plaats bieden voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid.
Open: woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur; vrijdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur; zaterdag en zondag 14.00 tot 21.00 uur.

Adres: Brink 26, 9401 HT, tel. 316102
Inlichtingen: info@openhuisassen.nl

Ga naar de inhoud