Nieuw rekeningnummer centrale Diaconie

Zoals in het kerkblad is te lezen, is het banknummer van de centrale diaconie gewijzigd. Als u een bedrag wilt overmaken voor de centrale diaconie, graag het onderstaande nummer hiervoor gebruiken:

NL 77 Rabo 0373 748 884

Ten overvloede, het banknummer van de diaconie van de wijkgemeente Jozefkerk, blijft onveranderd, dus:

NL 55 Rabo 0373 736 088

 

 

Ga naar de inhoud