“Kent u Assen?”

Fijne gesprekken, gezelligheid, sfeer, een hapje en een drankje en een quiz die de 75 + gemeenteleden meenam op een fotosafari door Assen. Ingrediënten die de voorjaarsmiddag met als gekozen thema “Kent u Assen?” tot een erg geslaagde middag maakten. Ongeveer 100 gemeenteleden waren in de Jozefkerk aanwezig om te genieten van deze, door de diaconie, georganiseerde voorjaarsmiddag. Ook was er tijd ingeruimd om te luisteren naar een mooi gedicht ‘Onze tijd”, dat Yvonne Oosterhuis voorlas.
Hilde Zwama hield een  presentatie over de hulp van World Servants Project in Nepal, met foto’s die werden getoond,  waarvoor in onze kerk was gecollecteerd, afgelopen jaar. Te zien was hoe het geld goed was besteed aan de bouw van een school, een prachtig initiatief. Tijdens de voorjaarsmiddag werd gecollecteerd voor het Parkinsoncafé, waar mensen die direct of indirect met deze ziekte te maken hebben, elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen, ervaringen en gevoelens kunnen delen met elkaar.
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze voorjaarsmiddag hebben voorbereid, is zeker op zijn plaats!

“Hemel en Aarde”….

Hemelvaart, de 40ste dag op de kalender, na Pasen, de dag na de opstanding van Jezus uit de dood. Als Jezus is opgestaan, komt Zijn licht weer in ons midden.

Lees verder »
Ga naar de inhoud