Het maatschappelijk werk van de kerk

De Protestantse Kerk Assen zamelt geld in voor maatschappelijke projecten, zowel lokaal als wereldwijd. Wij geloven in omzien naar elkaar, vooral daar waar financiële en sociale nood heerst. Met onder andere jaarlijkse kerstpakkettenacties, het ondersteunen van de Voedselbank en onze betrokkenheid bij het Diaconaal platform waarin we samenwerken met andere kerken, staan wij op voor mensen in nood.

Doneer en maak samen met ons het verschil! Jouw steun kan levens veranderen en hoop brengen aan mensen die het hard nodig hebben.

Meer informatie: https://watgeefthet.nl

Ga naar de inhoud