“Hemel en Aarde”….

Hemelvaart, de 40ste dag op de kalender, na Pasen, de dag na de opstanding van Jezus uit de dood. Als Jezus is opgestaan, komt Zijn licht weer in ons midden. Juist met Hemelvaart vieren we dat Hij terugkeert naar God Zijn Vader. Maar Hij pakte niet even een ladder uit de schuur om naar boven te lopen…. Juist een ladder stond in de dienst van vandaar symbool om de weg van Jezus naar het Hemelse Koninkrijk uit te beelden.

De trap op het podium van het Tivoli openluchttheater was niet hoog genoeg om naar de hemel te kunnen reiken. Zelfs een ladder had niet volstaan. Maar Jezus was in staat om zonder hulpmiddelen naar Zijn Vader in de hemel te reiken.

Kinderen en andere aanwezigen bij de viering konden kleurige muizentrapjes maken. Zouden die allemaal bij elkaar toereikend geweest zijn voor Jezus om naar boven te lopen? Natuurlijk niet, maar het was hartverwarmend om te zien met hoeveel plezier de muizentrapjes werden gemaakt.

We hebben met elkaar gezongen, gebeden en geluisterd naar Het Woord, gesproken door de voorgangers Ds. Hélene van Noord en Douwe Geertsma. Het was genieten van een mooie dienst, muzikaal opgeluisterd door de Christelijke muziekvereniging “Oranje” o.l.v. Jan-Aart Ponstein.

“Hemel en Aarde”….

Hemelvaart, de 40ste dag op de kalender, na Pasen, de dag na de opstanding van Jezus uit de dood. Als Jezus is opgestaan, komt Zijn licht weer in ons midden.

Lees verder »
Ga naar de inhoud