Dienst met ds. Joanne Greving

Samenzang voorafgaand aan de dienst.   Orgelspel Welkom Zingen: NLB 84 a Wat hou ik van uw huis Stil gebed Bemoediging en groet Klein Gloria Bidden en zingen • Gesproken gebed • Groot is uw trouw o Heer 885 • Gesproken gebed • Vernieuw in ons o God 858 • Gesproken gebed • Geef vrede […]

Zin in Zondag

gebouw van Apostolisch Genootschap Selma Lagerloflaan 5, Assen

Het thema is: Muziek en spiritualiteit

Dienst met ds. Pieter Versloot

- Welkom en mededelingen door de ouderling - Aanvangslied, staande gezongen LvK 426: 1-3 - Uitnodiging tot Stil Gebed - Votum en Groet, beantwoord door het Klein Gloria, Lied 195 uit het Liedboek - Inleiding op het thema van de dienst: Niet lang geleden zei Midas Dekkers: “Wat deze wereld het hardste nodig heeft is […]

Koffie-inloopochtend

Op donderdag 13 juni, 10.00 uur is er in de achterzalen van de  Jozefkerk een koffie-inloopochtend. Er is gelegenheid om op ongedwongen wijze bij een kopje koffie of thee gezellig even bij te praten, of kennis te maken wanneer u nieuw bent in de wijkgemeente.

Dienst met ds. Marco Bijdevaate

Welkom en Mededelingen Lied: Psalm 136:1,4,13 Looft den Heer want Hij is goed Stil gebed Votum en Groet Gebed van toenadering Lied: LB 195 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Leefregel: Lukas 10:25-37 (NBV 21) Lied: Psalm 139: 1, 8 Heer die mij ziet zoals ik ben (NLB) Gebed om […]

Dienst met ds. Johan van Holten

Orde van dienst 23-6-’24 in de Jozefkerk in Assen - Welkom en mededelingen door de ouderling - Aanvangslied  Ps. 100: 1, 2 en 4 (staande) - Uitnodiging tot Stil Gebed - Votum en Groet + Klein Gloria - Zingen: L. 704 - Gebed - Kindermoment - Schriftlezing 1: Gen. 11: 1 - 9 (NBV21) - […]

Dienst met ds. Gerrit Gardenier

Heilig Avondmaal; samenzang voorafgaand aan de dienst.. Na afloop van de dienst is er geen koffiedrinken.   ‘Derde zondag van de zomer’ Zondag 7 juli 2024; Jozefkerk Assen; 10:00 uur Liederen vóór de dienst: Here Jezus om uw woord                           NLB.314:1,3 Grote God wij loven u                                 NLB.413:1,2,3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht          NLB.939:1,2,3 - - […]

Kennismakingsbijeenkomst door de GemeenteGroeiGroep

Op 7 juli staat er een leuke activiteit gepland. Deze is georganiseerd vanuit de GGG groep (Gemeente Groei Groep), om elkaar beter te leren kennen. U bent met uw gezin van harte welkom in de Jozefkerk van 16:00 uur tot ongeveer 18:30 uur. We starten de middag met een activiteit (kletsen, wandelen, sjoelen of een […]

Informatiebijeenkomst voor alle leden van de Protestantse Kerk Assen

Op woensdag 10 juli, ’s avonds van 20.00 - 21.45 uur, is er in de Jozefkerk een informatiebijeenkomst voor alle leden van de Protestantse Kerk Assen om gezamenlijk van gedachten te wisselen over het toekomstig gebruik van de Jozefkerk. Het College van Kerkrentmeesters organiseert deze bijeenkomst samen met de algemene kerkenraad, Alwin Kaashoek van bureau […]

Dienst met ds. Huib Marchand

Orde van dienst voor zondag 14 juli in de Jozefkerk te Assen - Welkom en mededelingen door de ouderling - Aanvangslied Psalm 139b:1,2, (Heer u doorgrondt en kent mij) - Stil Gebed - Votum en Groet,  Klein Gloria, Lied 195 - Thema: Van God gebeden - lezing van het Gebod - Lied Psalm 139:7,9,14( Gij […]

Ga naar de inhoud