Laden Evenementen

Pinksteren; dienst met ds. Johan van Holten

Muzikale medewerking wordt verleend door Nienke van Leijden op harp en Elisabeth Hopman op fluit.

 

Orde van dienst 1e Pinksterdag 19-5-’24 Jozefkerk Assen

– Welkom en mededelingen door de ouderling

– Aanvangslied: Ps. 149: 1, 2 en 3 (staande)

– Uitnodiging tot Stil Gebed

– Votum en Groet + Klein Gloria

– Zingen: L. 672: 1, 2 en 7

– Gebed

– Geloofsbelijdenis (Deel van het Credo Nationale Synode (2010)

– Zingen: L. 686: 1 en 2

– Kindermoment

– Schriftlezing OT: Ez. 37: 1 – 12

– Muzikaal moment (Nienke van Leijden (harp) en Elisabeth Hopman (dwarsfluit)

Chanson de Matin – Edward Elgar

– Schriftlezing NT: Hand. 2: 1 – 8, 12 – 21 (Gemeente gaat staan)

– Tekst: Hand. 2: 17

– Zingen: L. 678: 1, 4, 5 en 9

– Prediking Thema: Droom maar mooi verder!

– Muzikaal meditatief moment (Nienke en Elisabeth:

And Everything is Still… – Andy Scott

– Zingen: L. 682

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed + Onze Vader

– Inzameling van de gaven, fysiek en via de scipio app of overmaken op rekeningnummer

  Tijdens de collecte spelen Elisabeth en Nienke

The Nightingale – Deborah Henson-Conant

– Slotlied L. 675 (de gemeente staat)

– Zegen met gezongen Amen (3x)

– Muziek door Nienke en Elisabeth

Ostinato (uit: Suite Antique) – John Rutter

Ga naar de inhoud