Laden Evenementen

Dienst met ds. Johan van Holten

Orde van dienst 23-6-’24 in de Jozefkerk in Assen

– Welkom en mededelingen door de ouderling

– Aanvangslied  Ps. 100: 1, 2 en 4 (staande)

– Uitnodiging tot Stil Gebed

– Votum en Groet + Klein Gloria

– Zingen: L. 704

– Gebed

– Kindermoment

– Schriftlezing 1: Gen. 11: 1 – 9 (NBV21)

– Zingen: Ps. 2: 1 en 2

– Schriftlezing 2: Hand. 1: 4 – 8 (NBV21)

– Zingen: Lied van Ahle (Zie onder)

– Prediking Thema: Geen blijvende stad! (Tekst: Gen. 11: 8)

– Orgelspel

– Zingen: L. 474: 1, 2 en 3 (LdK) God roept ons broeders tot de daad…

– Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed + Onze Vader

– Inzameling van de gaven, fysiek en via de scipio app of overmaken op rekeningnummer

– Slotlied L. 416 (staande)

– Zegen met gezongen Amen (3x)

Bouw geen stad die hier niet blijft,

hoog omhoog met brede muren,

waar de voetstap niet beklijft,

het bestaan maar kort zal duren.

Wat is’t waard om op te bouwen,

en op torens te vertrouwen.

Waar de taal steeds wordt verward,

is voor u geen onderkomen,

en de omgang wordt verstard,

kan geen mens meer rustig wonen.

Bouw geen dicht bebouwde steden,

in de wankle tijd van’t heden.

Ga de hele wereld rond,

en bewoon de brede beemden,

en bewerk de aarde grond,

hier en in de verre vreemde.

Wil het heil aan elk vertolken,

hier en aan de verste volken.

Johann Rudolf Ahle 1664 (later gewijzigd)

Melodie lied 314 (Here Jezus om Uw Woord…)

Ga naar de inhoud