Laden Evenementen

Dienst met ds. Huib Marchand

Liturgie voor zondag 5 mei 2024 in de Jozefkerk in Assen

Thema: Kom tot Mij

Samenzang voorafgaand aan de dienst.

  1. Geef vrede Heer, geef vrede   LB 1010 vers 1, 2 en 3
  2. O Heer die onze Vader zijt      LB 836 vers 1, 3 en 4
  3. Vrede zij u                               JdH 699 vers 1, 2 en 3

Afkondigingen

Intochtslied Lied  91a:1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 91a:3

Wetslezing

NLB Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

1ste Schriftlezing  Ezechiel 34:18-31

Lied 23c Mijn God mijn Herder zorgt voor mij

2de Schriftlezing Mattheus 11:25-30

Psalm 27:1,2,3

Prediking Matth.11:28 Komt tot Mij

Lied 317 Grote God, gij hebt het zwijgen

Dankgebed en voorbede

Collecte

NLB Lied 1005 Christus ons licht

Zegen

Lied 708 :1,6 Wilhelmus van Nassouwe

Ga naar de inhoud