Laden Evenementen

Dienst met ds. Gerco op ’t Hof

Thema: Trinitatis

 

– Welkom en mededelingen

Aanvangslied 405 Heilig, heilig, heilig

– Stil Gebed

– Votum en Groet,

   beantwoord door Lied 195 het Klein Gloria

– Gebod

– Lied 143: 2, 8, 9 Ik nader U

– Gebed

– Kindermoment

Kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Lied 93 De Heer is koning

– Evangelielezing Johannes 3: 1-16

Lied 705 Ere zij aan God de Vader

– Prediking

– Orgelspel

Lied 675 Geest van hierboven

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

– Inzameling van de gaven

Slotlied 704 Dank dank nu allen God

– Zegen

Ga naar de inhoud