Diaconie

De diaconie van de Jozefkerk bestaat momenteel uit 10 diakenen, waaronder een ZWO-diaken, en vergadert 9 keer per jaar. De diakenen hebben ook zitting in de kerkenraad. Het meest zichtbaar zijn de diakenen rond en in de eredienst. Ze ontvangen de gemeenteleden en reiken de Zondagsbrief en een eventuele liturgie en/of folders uit. Ze verzorgen de collectes, bereiden het Heilig Avondmaal voor en helpen mee met de bediening ervan, en zijn verantwoordelijk voor de voorbedeboeken.

De diaconie organiseert ieder jaar een voorjaarmiddag en een kerstviering voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Een introducé mag worden meegenomen. De diaconie verzorgt jaarlijks het maken en rondbrengen van de oogstbakjes voor zieke en/of aan huis gebonden gemeenteleden. Verder verzorgt de diaconie de uitnodigingen voor vakantieweken in het Roosevelthuis in Doorn. Deze worden georganiseerd voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen door hoge leeftijd en/of een lichte beperking.

De diaconie heeft oog voor de noden van medemensen dichtbij en veraf. Uit het budget van de diaconie, verkregen via de Aktie Kerkbalans, worden diverse initiatieven financieel gesteund. De diaconie heeft tot taak de ontmoeting tussen gemeenteleden te stimuleren. Daartoe organiseert zij iedere tweede donderdagochtend van de maand een koffie-inloopochtend in de kerk. Deze is vrij toegankelijk. Het wijkwerk van een diaken bestaat uit het onderhouden van contacten met de wijkouderling en de wijkcontactpersonen, om zo eventuele problemen tijdig te kunnen signaleren. Waar nodig wordt hulp ingeschakeld. Ook komt het voor dat bij nood, die voortkomt uit sociale of financiële problemen, de diaconie zelf bijspringt. Vaste projecten zijn het maken van de oogstbakjes en de maandelijkse inzameling voor de voedselbank.

De ZWO-diaken (ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) genereert zoveel mogelijk aandacht voor de medemensen ver weg. Onder andere door deelname van onze kerk aan het “40-dagenproject” en extra informatievoorziening rond de ZWO collectes.

Via het kerkblad, de Zondagsbrief en deze website wordt de gemeente op de hoogte gehouden van diaconale activiteiten.

Ga naar de inhoud