Contactgegevens

Predikant Jozefkerk (vacant)

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij uw ouderling, diaken of contactpersoon. 
Bij dringende pastorale behoeften kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba van de wijkkerkenraad.

 

Interim-predikant

Ds. Johan van Holten
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
06 – 4487 2075

Een interim-predikant is vooral procesbegeleider. In overleg met de visitatiecommissie is er een aantal punten benoemd waar hij zich de komende tijd op gaat richten, zoals het verder vorm en inhoud geven aan het profiel van de wijkgemeente, het helpen ontwikkelen van een visie op de toekomst (beleidsplan), het versterken van de bestuurskracht van de kerkenraad, het verbeteren van de interne en externe communicatie en de begeleiding van het pastorale team. Daarnaast zal hij ook regelmatig voorgaan in zondagse vieringen.

Als procesbegeleider doet hij geen regulier bezoekwerk of pastoraat en leidt hij ook geen uitvaartdiensten.


Voorzitter wijkkerkenraad (plv)
Joachim Martijn
06 – 2218 6195 (graag bellen van ma-vr tussen 20.00 en 22.00 uur)

Scriba wijkkerkenraad 
René de Vries
06 – 5573 4610

Voorzitter Diaconie wijkkerkenraad
Jan de Wind
06 – 4803 9216


Organist

Wietse Meinardi

Johan Gerkes (plaatsvervangend)


Wijkgebouw: naast de Jozefkerk, Collardslaan 2a, tel. 0592 – 357 360.
Wij zijn maar beperkt aanwezig in het kerkgebouw; krijgt u ons antwoordapparaat, spreek dan rustig uw vraag, naam en telefoonnummer in, dan wordt het bericht naar de juiste persoon doorgestuurd.

Coördinator Kostersteam Jozefkerk
Jacko Duker 

Verhuur/gebruik kerkgebouw Jozefkerk
Thijs Zwiers 06 – 2279 2910

Trouwdiensten
Voor aanvraag van de kerk voor trouwdiensten graag contact opnemen met Thijs Zwiers.

Rouwdiensten
Voor aanvraag voor een rouwdienst kunt u contact opnemen met het uitvaartteam 0592 – 421 916.
Meer informatie over het uitvaartteam vindt u op deze pagina of in deze folder.

AVO-team
Kopij voor de presentatie tijdens de kerkdienst kan verstuurd worden naar presentatie@jozefkerk-assen.nl
Let op dat u de kopij aanlevert in 16:9 en lettertype puntgrootte van ten minste 60pt, anders is het niet leesbaar in de kerkzaal.


Giften aan wijkgemeente: 

PGA Wijkgemeente Jozefkerk

IBAN: NL03 RABO 0373 715 587

Inlichtingen: Douwe de Beer

Diaconie Wijkgemeente Jozefkerk

NL55RABO 0373 736 088

Penningmeester Diaconie: Wim van Haren tel: 0592 – 353 226


Anbi gegevens Protestantse Kerk Assen

Kerk

Diaconie


Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Assen

Volg de link voor actuele informatie.

“Hemel en Aarde”….

Hemelvaart, de 40ste dag op de kalender, na Pasen, de dag na de opstanding van Jezus uit de dood. Als Jezus is opgestaan, komt Zijn licht weer in ons midden.

Lees verder »
Ga naar de inhoud