Besluiten Algemene Kerkenraad

Namens de algemene kerkenraad informeer ik u over de besluiten die de AK op maandag 5 februari 2024 heeft genomen betreffende de ontwikkeling van onze Protestantse Gemeente Assen.

1e besluit:
De Algemene Kerkenraad besluit, in de lijn van het op 23 oktober 2023 voorgenomen besluit, tot
– het vormen van één Protestantse Gemeente Assen, met veelkleurigheid als uitgangspunt,
– het daartoe opheffen van de wijkgemeenten en wijkgrenzen per 1 januari 2025,
– alsmede tot het aanpassen van de organisatie- en werkstructuur ter bevordering van de eenheid en ten dienste van het borgen van de veelkleurigheid, op basis van het ontwerp-model zoals gepresenteerd op 29 januari 2024 aan de Algemene Kerkenraad en in aanwezigheid van de drie wijkkerkenraden.

2e besluit:
De Algemene Kerkenraad besluit
– om in lijn van het op 23 oktober 2023 voorgenomen besluit vanaf 1 januari 2025 één kerkgebouw te blijven gebruiken,
– om, anders dan in het genoemde voorgenomen besluit, ingegeven door opgedane inzichten tijdens de kennen en horen bijeenkomsten in de wijken, de ontvangen reacties op papier en per mail en door kennis opgedaan in de rapportage van Bureau Kaader kerkadvies, te kiezen voor de Jozefkerk als enige gebouw,
– om in dát gebouw gestalte te geven aan de vele aspecten van de veelkleurigheid van de Protestantse Gemeente Assen en haar kerk-zijn in en voor de stad,
– om daarnaast overeenkomstig het voorgenomen besluit in de exploitatie budget op te nemen voor de incidentele huur van andere ruimten ten behoeve van activiteiten in de brede zin des woords,
– om tot verkoop over te gaan van zowel de Opstandingskerk als De Bron en het opzeggen van de huur van de Ontmoeting in Kloosterveen en van de Adventskerk.

Met de verkoop van gebouwen realiseren we primair een dusdanig (solvabele) financiële positie om weer in staat te zijn langdurig verplichtingen aan te gaan (beroepen predikant).
Het gebouw Jozefkerk is eigendom van de PGA. De AK heeft uitgesproken dat we met elkaar gaan werken aan een gebruik en inrichting van dit huis voor onze ontmoeting met God, met elkaar en met de stad. Het aanpassen van de naam kan daar onderdeel van zijn.
Op maandag 12 februari bespreekt de AK deze besluiten met de wijkkerkenraden. In de komende Kerkbladen zal vanuit de AK op deze besluiten verder worden ingegaan. Daarnaast zal er informatie via de wijkkerkenraden komen. Op onze website pkn-assen.nl kunt u de genoemde rapportage van Bureau Kaader alsmede het vanuit de werkgroep organisatie & structuur gepresenteerde ontwerp-model voor de toekomstige organisatie en werkstructuur vinden.

Gerard Schoep, voorzitter

Ga naar de inhoud