Vorige slide
Volgende slide

Zondagsbrieven

Voor het ontvangen (per e-mail) van de zondagsbrief met daarin de adresgegevens van de zieken en aan huis gebonden leden is het noodzakelijk om u te registreren. Leden van de wijkgemeenten van de PKA kunnen zich onderaan aanmelden met de link “Registreren zondagsbrief”.
 
Wij streven ernaar deze verzoeken zo snel mogelijk te verwerken.
In de tussentijd verwijzen wij graag naar de papieren versie die voorafgaand aan de kerkdienst wordt uitgereikt.
 
Wij publiceren wekelijks de geanonimiseerde zondagsbrief op de website; u vindt die via de link “Zondagsbrieven” rechtsonderaan de pagina.
 
Foto van Ds. Johan van Holten

Ds. Johan van Holten

Zoals u wellicht bekend is, heeft de (algemene) kerkenraad besloten om mij per 1 juli ’23 aan te stellen als interim predikant voor 0,5 fte gedurende de periode van één jaar voor de wijkgemeente Jozefkerk.
Wat kom ik, of wat ga ik doen?
Een interim predikant is vooral procesbegeleider. In overleg met de visitatiecommissie is er een aantal punten benoemd waar ik me de komende tijd op ga richten, zoals het verder vorm en inhoud geven aan het profiel van de wijkgemeente, het helpen ontwikkelen van een visie op de toekomst (beleidsplan), het versterken van de bestuurskracht van de kerkenraad, het verbeteren van de interne en externe communicatie en de begeleiding van het pastorale team. Daarnaast zal ik ook regelmatig voorgaan in zondagse vieringen.
Als procesbegeleider doe ik geen regulier bezoekwerk of pastoraat en leid ik ook geen uitvaartdiensten.

Identiteit van de Jozefkerk

De Jozefkerk is een (open-confessionele) wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Assen die vanuit de eenheid in Christus een warme en vertrouwde plek wil zijn. Staande op de schouders van wie ons zijn voorgegaan geven we het geloof ook vandaag handen en voeten met woord en daad. De Bijbel, het woord van God, is hierbij onze bron en norm. Onze kerkdiensten kenmerken zich als traditioneel en zijn gericht op een heldere verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in een cultuur die steeds minder betrokken is op kerk en geloof. 
Voel je welkom maar bovenal wees welkom!

Geschiedenis

Klik hier

Torenuurwerk

Klik hier
Ga naar de inhoud